Innovator in the picture - Fischer

Interview met ing. Jan Popma, technical manager

Het klinkt de bouwwereld intussen vertrouwd in de oren: de digitalisering van bouwprocessen. Steeds vaker ligt het Building Information Model (BIM) aan de basis van een bouwproject. Bij Fischer Benelux B.V., waar bevestigingssystemen worden gemaakt in samenwerking met medewerkers in meer dan veertig landen, werken ze al jaren met het digitale platform. Onder leiding van Jan Popma werd in Ommen dit jaar een groot en bijzonder project afgerond voor zeefdrukkerij Tenax.

Zwevende constructie

“Wij kregen de vraag een installatiesysteem te ontwikkelen voor hun productiehal van vijftig bij tweehonderd meter”, zegt Popma. “Dit systeem moest in een houten constructie onder het plafond komen te hangen, zonder de constructie te stutten met kolommen. Zo kan Tenax de hele hal benutten voor hun machines en de inrichting gemakkelijk aanpassen op een nieuwe situatie.”

Met gebruik van het digitale BIM-model werd het hele systeem vooraf tot aan het allerlaatste boutje en moertje, uitgetekend. “Het grote voordeel is”, zegt Popma, “dat je real time met de laatste informatie werkt en die laat aansluiten op wat er al eerder is gedaan. In dit model werden bijvoorbeeld de kabelgoten aangeleverd door een externe installateur. Die ‘zweven’ dan in het model, terwijl wij hiervoor een slimme bevestiging ontwerpen. Dat hele proces zie je in BIM allemaal gebeuren.”

Fouten eruit in het voorstadium

Belangrijker is volgens Popma nog dat alle betrokkenen heel nauwkeurig kunnen aangeven wat er nodig is om hun deel van het proces vlekkeloos te laten verlopen. Elk artikelnummer, elke maat van elk stukje materiaal is digitaal opgeslagen. Dat heeft als groot voordeel dat veel fouten al in het voortraject werden opgespoord. Popma: “Dat was nooit gelukt als we met 2d-tekeningen hadden gewerkt.”
Hij geeft een voorbeeld. “Op zeker moment kwamen we erachter dat de kabelgoten en luchtkanalen op een bepaald punt met elkaar in aanraking kwamen. Los van elkaar klopten de ontwerpen helemaal, maar een zogeheten clash detection in het 3d-model bracht deze aanraking naar voren. Voorheen kwam je hier pas op de bouwplaats achter.”

Minder faalkosten

Natuurlijk is ook bouwen met BIM niet zaligmakend, weet Popma. Het kost vooraf meer tijd en energie. En ook al dient een digitaal model als basis; het blijft van groot belang om met elkaar te communiceren. Zo stak het ‘Tenax-team’ elke twee weken de koppen bij elkaar. Toch scheelt het gebruik van een programma als BIM  aanzienlijk in de faalkosten. “Op de bouw wordt enorm veel geld weggegooid, omdat er vaak last minute nog veel moet worden aangepast. Met BIM kun je een groot deel van deze kosten voorkomen.”
Terugkijkend op het project is Popma zeer tevreden over zowel het proces als het eindresultaat. Al kunnen er uiteraard altijd zaken beter. Zoals? “Op de bouwplaats beschikte alléén de uitvoerder over een iPad”, zegt hij. “De bouwers die veelal met uitgeprinte tekeningen werkten, hadden daardoor niet altijd de meest recente versie. Gelukkig ging het goed, omdat de uitvoerder wel de recentste tekeningen had. Maar in het vervolg zien we dat graag anders.

BINK en BRAINR

Op de vraag wat de ambities van Fischer zijn als het gaat over digitalisering, hoeft Popma niet lang na te denken. “Ik hoop dat we deze manier van werken in de toekomst kunnen toepassen op al onze projecten. Het is een waanzinnig mooie technologie. Ik ben elke keer weer onder de indruk als ik zie wat er mogelijk is wanneer je op deze manier informatie met elkaar deelt. Iedereen wordt er beter van.”
Popma denkt dat leden van het BuildinG- en BRAINR-netwerk in de toekomst een verbeterslag kunnen maken door, net als bij Tenax, de bevestigingen in BIM-modellen te digitaliseren. “Met slimme oplossingen zoals parametrisch ontwerpen en ‘visual programming’ kunnen we klanten snel en nauwkeurig ondersteunen. Het BRAINR netwerk kan ons hierbij helpen door het delen van kennis en ervaringen. Het biedt de mogelijkheid potentiele partners te ontmoeten, zodat systeemoplossingen kunnen worden verbeterd.”
Ook de innovatiegevel en het BINK-lidmaatschap komen hierbij van pas. “Die geven ons een geweldige exposure. En we vergroten ons netwerk door samen met partners innovatieve producten te tonen.”