Innovator in the picture - Nederboom

Nederboom is 6 jaar geleden ontstaan vanuit een samenwerking tussen Jos Nederstigt (URBAN BASE®) en Rolf Vuurboom (Bouwmaatschappij Vuurboom B.V.). Jos met de praktische kennis van de fundering en Rolf met zijn vele contacten en kennis in de noordelijke regio. Samen ontwikkelden zij een funderingssysteem op basis van een trilling absorberend schuimbeton (TAS). Dit systeem hebben ze gepatenteerd en de afgelopen jaren doorontwikkeld bij BuildinG. Daarnaast is Nederboom vanaf het begin te vinden in de Innovatiegevel. Reden genoeg dus om ze in de schijnwerper te zetten.

Goede match

“Vanaf mijn eerste gesprek bij BuildinG, toen nog in de initiatief fase, zijn wij enthousiast,” vertelt beton technisch adviseur Jos Nederstigt. “De combinatie van onderzoek, marktgericht denken en innovatie zitten in Nederboom en worden ook uitgedragen door BuildinG. Door de huidige omstandigheden kunnen er geen evenementen worden georganiseerd, maar de evenementen die tot nu toe bij BuildinG zijn georganiseerd zijn voor ons waardevol geweest vanwege de contacten in de markt. Ook hebben wij, in samenwerking met de Research Group Earthquake Resistant Structures, onder leiding van professor en ingenieur Ihsan Bal van de Hanzehogeschool Groningen, bij BuildinG ons product nader kunnen laten onderzoeken.”

Demper van grondtrillingen

Het onderzoek bij Building naar het funderingssysteem van Nederboom is drieledig: in het eerste onderzoek is het materiaal TAS getest op de mate van trilling demping en bij het tweede onderzoek hebben ze de toepassing van het systeem in drie fasen in de praktijk kunnen testen. Conclusie uit deze 2 onderzoeken is dat het materiaal TAS trillingen absorbeert. TAS is daarom ook uitermate geschikt om toe te passen in funderingen van woningen in het aardbevingsgebied. “Aardbevingen in Groningen kenmerken zich door grondtrillingen, legt Nederstigt uit. “TAS is dus een demper van de trillingen die uit de ondergrond naar boven komen, waardoor de energie die in de grondtrillingen zit, minder doorwerkt in de boven constructie en de kans op schade wordt verminderd.”
Het laatste onderzoek maakt onderdeel uit van het SafeGo project van de Research Group en vindt plaats in het onderzoekscentrum.

Aanleg trilling bestendige fundering in vrijstaande woning te Stedum
Aanleg trilling bestendige fundering in vrijstaande woning te Stedum

Ei van Columbus?

Nederboom heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt en is redelijk succesvol te noemen. Hun systeem is inmiddels in 60-70 projecten toegepast. “De projecten variëren van een kleine aanbouw bij een woning tot complete funderingen van bijvoorbeeld een school. Het maakt hierbij niet uit of het om nieuwbouw of renovatie gaat. Ons systeem kan tevens helpen bij de versterkingsopgave waar Groningen voor staat”, gaat Nederstigt verder. “Het is tot nu toe bij zo’n 20 versterkingsprojecten toegepast. Het is een simpele oplossing met een groot effect”.

De resultaten uit de drie onderzoeken wil Nederstigt invoegen in een seismisch rekenmodel. “Ik denk dat het effect van TAS veel groter is dan men verwacht. Wanneer we onze berekeningen in een digitaal model van een gebouw kunnen voegen, dan kunnen we het dempingseffect van het materiaal zichtbaar maken voor opdrachtgevers”.

Detail versterking fundering bestaande woning in Ten Boer
Detail versterking fundering bestaande woning in Ten Boer

Koppelen van techniek en praktijk

BuildinG is samen met verschillende partners gestart met BRAINR: lerend netwerk voor intelligente bouw. Met dit netwerk willen we ondernemers ondersteunen in de transitie naar digitalisering. Over de vraag wat een project als BRAINR voor Nederboom zou kunnen betekenen, hoeft Nederstigt niet lang na te denken. “Digitalisering in de bouw gaat over mogelijkheden om de digitale uitwerking van een product te kunnen vertalen naar het ontwerp van een woning. BRAINR zou ons kunnen helpen met de vraag hoe wij onze berekeningen kunnen invoegen in een digitaal model. Wat ik alleen nog mis bij de jonge mensen die goed met deze automatisering kunnen omgaan is de kennis en ervaring uit de praktijk. We moeten ervoor waken dat we niet alleen focussen op statistische rekenmodellen die vervolgens niet toe te passen zijn in de praktijk.”

Bewuster toepassen van materialen

Tot slot heeft Nederstigt nog een advies voor de opdrachtgevers die zich bezighouden met de versterkingsopgave in Groningen: “Ik merk dat men hier in het Noorden wat huiverig is voor het toepassen van andere materialen. Maar we bouwen nu andere gebouwen dan 20 jaar terug en dus zouden ze in Groningen bewuster moeten kijken naar het toepassen van de juiste producten. De versterkingsopgave vraagt om een bredere blik en om opdrachtgevers die ook buiten de gebaande paden durven te stappen.”

Nieuwbouw 'aardbevingsveilige woningen' te Loppersum
Nieuwbouw 'aardbevingsveilige woningen' te Loppersum