Samenwerkende partners

BuildinG bundelt haar krachten met de volgende partners:

ASQA Subsidies B.V.
ASQA Subsidies B.V. is gespecialiseerd in subsidies en innovatiemanagement: "Wij bieden professionele ondersteuning bij subsidies, fiscale regelingen, kredieten en andere financiële tegemoetkomingen. Onze diensten en producten sluiten aan bij ons streven naar een uitgebreide dienstverlening en intensieve begeleiding van de projecten van onze klanten, waarbij wij garant staan voor daadwerkelijke begeleiding vanaf de opstart tot en met de controles. Onze klanten kunnen rekenen op een maatwerkaanpak voor hun projecten; met gerichte activiteiten en werkwijze, zullen wij aansluiten bij de doelstellingen van uw organisatie. Wij verzorgen de subsidieaanvraag en begeleiden het subsidieproject van begin tot eind, wat betekent dat wij ook het projectmanagement van lopende projecten op ons kunnen nemen. ASQA Subsidies B.V. is premium partner van BINK en is trots om in dit mooie netwerk een rol te mogen spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat Bouw en Infra een belangrijke sector is als het gaat om focus op duurzaamheid, innovatie en circulariteit. Over deze onderwerpen denken wij graag met jullie mee."
www.asqasubsidies.nl

De Bouwcampus, samenwerken aan de toekomst van Nederland.
Op De Bouwcampus werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan het versnellen van innovatie in de bouwsector. Dit is nodig omdat de maatschappij voor grote veranderingen staat waar de bouwsector een belangrijke rol in speelt. Klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming vragen een innovatieve en coöperatieve aanpak. De Bouwcampus biedt een neutrale vrijplaats om tot betere uitvragen, andere samenwerkingsvormen en innovatieve oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.
Om samen tot nieuwe inzichten te komen, biedt De Bouwcampus letterlijk en figuurlijk ruimte voor innovatie. Een prikkelende en stimulerende (leer)omgeving, waar vrij en open denken centraal staan. Een neutrale plek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen vrij met elkaar kunnen praten en waar innovatie en samenwerking voorop staan. De Bouwcampus heeft hiervoor inspirerende en aantrekkelijke werkruimten en werkplekken. Je bent er van harte welkom om te ontmoeten, te flexwerken, voor bijeenkomsten of om je er permanent te vestigen.
www.debouwcampus.nl

SPARK Campus is de innovatiecampus voor de bouw. Geen gewone campus, maar een plek waar versnelling ontstaat. Ideeën komen direct tot leven, zo kun je in ons lab je prototype maken, via onze events je netwerk versterken en met ons talentprogramma ervaring opdoen die je direct kan toepassen. Bedenken, maken en toepassen gaat bij ons hand in hand. Zo versnel je vernieuwing en breng je verandering direct in praktijk. Al deze kennis doen we op diezelfde campus op door living labs te faciliteren, tijdelijke studio’s op te zetten, start ups te huisvesten en onderwijs en onderzoek mogelijk te maken.
Waarom? Transitie zorgt juist in de bouw voor enorme uitdagingen: andere systemen, organisaties, cultuur en time-to-market zijn nodig, terwijl stenen niet zomaar meebewegen. Veerkracht en flexibiliteit is echter juist nodig. Van systemen, technieken maar ook vanuit de wijze van samenwerken. En dus SPARK, verandering begint hier.
www.sparkcampus.nl

Stichting Pioneering
De bouw is economisch gezien een belangrijke sector voor Oost Nederland. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de bouw wordt in deze regio door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op maar wat kunnen of moeten we er mee?
Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren. Sociale innovatie en het versterken van human capital zijn een belangrijk onderdeel van onze innovatieaandacht. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwing in Overijssel en Gelderland. Nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Oost Nederlandse bouwsector. Kortom: Met Pioneers creëren we de meest innovatieve Bouwregio van Nederland”.
www.pioneering.nl

Booosting, platform voor koplopers in bouwinnovatie.
Op 31 augustus 1988 is Booosting opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines.
Booosting bestaat dit jaar 30 jaar!
www.booosting.nl

SV Hestia is dé studievereniging voor studies aan de academie voor architectuur & Built Environment aan de Hanzehogeschool Groningen. De vereniging organiseert elk jaar allerlei lezingen, excursies, borrels, reizen en nog veel meer activiteiten voor haar ruim 350 leden. Hestia heeft als doen de belangrijke verbinding te zijn tussen student, de academie en het werkveld. Al onze activiteiten worden georganiseerd om de sociale cohesie tussen de studenten te bevorderen en meerwaarde te bieden naast het aanbod van de academie. www.svhestia.nl