Waarom BuildinG?

Bewoners in Noord-Groningen hebben te maken met de gevolgen van aardbevingsschade. De komende jaren worden woningen en gebouwen hersteld en versterkt voor de toekomst. De ambitie is om zoveel mogelijk woningen tegelijkertijd te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Dit levert werk op in de regio. Maar: om dit goed te kunnen doen, is innovatie nodig in producten en processen. BuildinG heeft hierin een cruciale functie en is dé plek voor bedrijven en bewoners om te werken aan het thoes van de toekomst.

Op de langere termijn draagt BuildinG bij aan een nieuw cluster van bedrijven en (onderwijs)instellingen dat zal zorgen voor hoogwaardige kennis, bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Promofilm BuildinG

BuildinG voor ondernemers en overheden
BuildinG biedt laagdrempelig toegang tot testfaciliteiten, begeleiding van onderzoek en demonstratiemogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld de beschikking over een unieke trilplaat die aardbevingen simuleert.

Maar bij BuildinG is meer mogelijk:

  • het testen van nieuwe producten en technieken;
  • begeleiding en hulp bij certificering;
  • demonstreren van innovaties;
  • gratis innovatie-advies via MKB-loket;
  • projecten aanmelden voor monitoring;
  • samenwerken met talentvolle studenten;
  • meedoen in innovatie-ateliers rondom concrete bouwopgaven;
  • potentiële businesspartners en collega-ondernemers ontmoeten;
  • toegang krijgen tot de laatste stand van de techniek.

BuildinG voor studenten
Lector Ihsan Bal, zijn onderzoeksteam en studenten zijn veel te vinden in de testhal van BuildinG. Ihsan Bal is in mei 2017 aangesteld als lector Aardbevingsbestendig bouwen met als specialiteit het versterken van historische gebouwen. Hij zal in zijn onderzoek samen met studenten veel gebruik maken van de testapparatuur van BuildinG.

BuildinG voor bewoners
Betrokken bewoners kunnen terecht in BuildinG voor demonstraties en informatiebijeenkomsten. Zij kunnen, als particulier of coöperatie, de toekomst van aardbevingsbestendig bouwen van dichtbij bekijken.