Infra living lab

met focus op klimaatadaptie

In de proeftuin van BuildinG wordt momenteel druk gebouwd aan het infra living lab met innovaties op het gebied van bouw en infra met de focus op duurzaam, klimaatbestendig en circulair.

Het living lab voor de infra is een samenwerking van adviesbureau Ohpen Ingenieurs, civieltechnisch adviseur PolyCiviel, Koninklijke Oosterhof Holman en BuildinG.

De proeftuin biedt ruimte om te onderzoeken, testen en valideren. Diverse afstudeerders van de Hanzehogeschool Groningen (Built Environment) zijn al aangehaakt evenals een student van de opleiding Technische bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook doen studenten vanuit de Buitenwerkplaats van de Hanzehogeschool onderzoeken.

Waarom een proeftuin
Klimaatverandering trekt een zware wissel op onze infrastructuur en energievoorzieningen. Stortbuien en langdurige neerslag zorgen voor wateroverlast, terwijl anderzijds droogteschade ontstaat door temperatuurstijging. Inklinking van de bodem veroorzaakt schade aan wegen, bruggen en andere infrastructuur. Als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot zo’n €70 miljard in 2050. Er is een omslag in denken nodig: klimaatbestendig en water robuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkeling worden. Deze gedachtegang sluit naadloos aan bij de net geopende Groningse vestiging van het Global Center on Adaptation. Samen met Rotterdam legde Groningen vorig jaar het beste plan op tafel om het Global Center te huisvesten. De ligging van Groningen, de al bestaande kennis en bedrijvigheid op het gebied van energie en klimaat en het internationale speelveld waar Groningse onderzoekers zich in bevinden, speelden een belangrijke rol in de keuze voor Groningen.

Veertien baanbrekende innovaties
Om de proeftuin en nieuwe bouwconcepten toegankelijk te maken is infrastructuur nodig. De volgende innovaties zijn inmiddels toegepast:

 • Lichtreflecterend asfalt 3.0
 • Waterdoorlatend asfalt 2.0
 • Waterpasserende cementloze bestrating
 • Waterbergende fundering Aquabase – systeem
 • Waterbergende fundering Rockwool – lapinus
 • Waterbergende fundering van gerecycled kunststof (bollen)
 • CO2-etend asfalt
 • Warmtegeleidend asfalt
 • Lichtreflecterende bestrating betonsteen
 • Permeabele opsluiting van verharding, tevens waterbuffer
 • Lichte funderingconstructie met gerecycled glas
 • Energy-harvesting uit asfalt
 • Het “Ritspad” (uitneembare) betonelementen voor bijv. fietspaden
 • Waterbuffer van gerecycled kunststof damwandelementen

Deelnemen aan de proeftuin
Early adopters doen al mee in de proeftuin maar er is nog ruimte voor nieuwe initiatieven. Interesse? Neem dan contact op met PolyCiviel of Ohpen Ingenieurs of met Henk D. Folkersma van BuildinG.