Triltafels

BuildinG biedt de beschikking tot een voor Nederland unieke triltafel die ontwikkeld is door TNO. De triltafel simuleert de specifieke trillingen die het gevolg zijn van aardbevingen door gaswinning: een belangrijke tool voor regionale partijen die zich bezighouden met het ontwikkelen van oplossingen rondom het voorkomen of herstellen van schades. 
Daarnaast heeft BuildinG een kleine triltafel die vooral bedoeld is voor onderwijs en onderzoek.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Grote triltafel: 6 m²

De grote triltafel heeft een oppervlak van 6 m² en is specifiek gebouwd voor laag frequent dynamisch onderzoek. De faciliteit kan een gewicht van 10 ton versnellen tot maximaal 0,7g waardoor het voor het eerst mogelijk wordt grote bouwdelen zoals gevels, maar ook verbindingen en constructies te testen.

Meer informatie over de triltafel vind je in deze video.

De tafel bestaat uit:

 • Een lagersysteem met 4 grondplaten, 8 rails, 16 lagerblokken en 16 lagerhuizen;
 • Een tafel bestaande uit HEA300 profielen en twee stalen platen van 10 mm die als tafelblad dienen;
 • Een meetframe bestaande uit stalen kokerprofielen (100x100x8) met diagonale stalen span strips, bedoeld voor het doen van testen op (baksteen) muurtjes;
 • Een valbescherming constructie, waarmee het mogelijk is om testen tot falen veilig uit te voeren;
 • De tafel is bedoeld voor het doen van (aardbevings)onderzoek naar gebouwcomponenten/-onderdelen. 

Op basis hiervan is de triltafel ontworpen met de volgende technische data:

 • Basis tafeloppervlak: 2x3 m
 • Gewicht tafel: 3,5 ton
 • Gewicht frame: 1 ton
 • Maximaal gewicht testobject: 10 ton (inclusief testframe)
 • Piek verplaatsing (slag van de vijzel): 140 mm
 • Piek snelheid*: 400 mm/s
 • Piek versnelling*: 7 m/s2
 • * Deze piekwaarden zijn van toepassing voor aardbevingssignalen; voor harmonische trillingen zijn hogere snelheden en versnellingen te realiseren.

De tafel is bedoeld voor verschillende soorten dynamische testen:

 • Harmonische trillingstesten (sinustesten) voor bepaling van dynamische eigenschappen; zoals eigenfrequenties en dempingskarakteristieken. Met behulp van deze testen wordt inzicht verkregen in het dynamisch gedrag van het geteste product. Hiermee kunnen bijvoorbeeld trillingsmaatregelen worden gedefinieerd;
 • Onregelmatige trillingstesten (zoals een aardbevingssignaal) voor bepaling van de bestendigheid van een product tegen een bepaald type trillingssignaal (zoals een aardbeving van een bepaalde kracht).

De volgende objecten kunnen worden getest:

 • Gebouwcomponenten, zoals (baksteen) muurtjes, bouwknopen of schoorstenen; 
 • Gebouwinstallaties zoals ventilatiesystemen en systeemplafonds;
 • Trillingsgevoelige apparatuur, zoals mainframe computers en MRI scanners;
 • Testen van mitigerende maatregelen aan constructies tegen aardbevingen.

Kleine triltafel: 1x1 meter
De kleine triltafel is een professionele triltafel die vooral wordt gebruikt voor onderzoek. Lector Ihsan Bal van de Hanzehogeschool Groningen en zijn onderzoeksteam maken hier samen met studenten veel gebruik van.

Eigenschappen:

 • Afmetingen: 1x1m
 • Specimen bevestigingsgaten: elke 150x165mm
 • Draagvermogen: 250kg
 • Max PGA: + -2g met 100kg / + -1g met 250kg
 • Max. PGV: 500 mm / sec
 • Slag: + -97 mm

Data-acquisitie:

 • Tafelverplaatsing: 100Hz sampling
 • Externe versnellingsmetingen: tot 2 kHz sampling in 3D

Naast de testmogelijkheid voor regionale bedrijven, worden de testfaciliteiten ook nog in andere verbanden gebruikt:

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)
BuildinG is onderdeel van een publiek-private samenwerking binnen TKI, samen met EPI-kenniscentrum, enkele regionale bedrijven en onder leiding van TNO. Hierin is gewerkt aan het project ‘Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen.’ Lees meer over de testmethode op de site van TNO en bekijk het filmpje.

RAAK SafeGo
Ook RAAK SafeGo, een RAAK-MKB project van de Research Group on Earthquake Resistant Structures van Hanzehogeschool Groningen, maakt gebruik van de triltafels. BuildinG is partner in dit initiatief.

Neem voor meer informatie over testen contact op met Jelle Pama.