Vlaktesters

Deze testapparatuur is speciaal ontwikkeld voor het testen van wandelementen op aardbevingsbelastingen en bestaat uit 2 opstellingen, te weten:

- Testopstelling in-het-vlak proeven
- Testopstelling uit-het-vlak proeven

In-het-vlak proeven
Grote wandelementen kunnen in-het-vlak worden belast. De proefstukken worden door middel van twee dubbelwerkende hydraulische actuatoren ingeklemd, waarmee er in termen van boven belasting een in de praktijk voorkomende situatie wordt gesimuleerd. Vervolgens zijn in-het-vlak proeven uitgevoerd op een shear-test constructie. Deze is gebaseerd op een eerder gebouwde Europese opstelling (ESECMASE) en verder ontwikkeld met ondersteunend advies van de TU Delft en TU Eindhoven. Op deze manier kunnen wandelementen op aardbevingsbelasting in-het-vlak worden getest. 

Uit-het-vlak proeven
Bij de beoordeling van preventieve versterking zijn twee facetten relevant: het gedrag uit-het-vlak (doorbuiging) en het gedrag in-het-vlak (afschuiving). Met zogenaamde drie-punts-buigproeven kan het gedrag van een wandelement of ligger uit-het-vlak worden bepaald. Met deze apparatuur kunnen nieuwe producten of innovaties worden getest. Zo kunnen allerlei innovaties voor versterkingsmethoden worden vergeleken met het gedrag van onversterkte wanden. 

Aanvullende informatie en historie testapparatuur
De apparatuur is destijds overgenomen van de bedrijven Oosterhof Holman en SealteQ. De testen die de afgelopen jaren met deze apparatuur zijn uitgevoerd, zijn vervolgens door Prof. Ir. Simon Wijte (TU Eindhoven, Adviesbureau Hageman) verder verwerkt in uitgebreide analyses. De goedgekeurde testmethodes en de analyses van de resultaten van het door Oosterhof Holman en SealteQ ontwikkelde nieuw versterkingsmethoden van metselwerkwanden, hebben geresulteerd in voor ‘QuakeShield Cem’ in een uiterst opneembare piekgrond- versnelling waarde tot 0,86g. ‘QuakeShield Poly’ gaf een waarde tot 2,26g, daar waar onversterkt metselwerk voor dezelfde situatie tot maximaal 0,05g kan opnemen. Beide versterkingssystemen voldoen daarmee ruimschoots aan de maximale referentie piekgrondversnelling van 0,36g conform de huidige NPR.

Voor meer informatie over testen en over de testfaciliteiten kun je contact opnemen met Jelle Pama.