Programma

BuildinG verbindt, deelt en gaat in dialoog over innovaties in de sectoren bouw en infra van Noord-Nederland. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over een proeftuin en innovatiegevels waar nieuwe oplossingen worden getoond. Met ons netwerk BINK (BuildinG Innovators NetworK) verbinden wij bedrijven, organisaties en professionals en faciliteren onderlinge kennisdeling en samenwerking. 

Ook inhoudelijk werken we samen met bedrijven, organisaties, bewoners, kennisinstellingen en overheden. Ons programma bestaat uit de volgende thema's:

Veiligheid & schade
Energietransitie
Circulair
Digitalisering
Wonen & zorg
MKB
Scholenbouw