Digitalisering in de bouw

De bouw is constant in beweging en digitalisering speelt daarin een steeds grotere rol: denk aan industrialiseren van het bouwproces, integraal samenwerken via digitale systemen, visualisaties van een ontwerp, uitvoeren van 3d-scans en analyseren van informatie uit sensortechnologie en Big Data.

Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe kijk op de bouwsector, op samenwerkingen, processen, methoden en technieken. De mogelijkheden in digitale innovatie zijn immers zo goed als onbeperkt en ontwikkelen razendsnel.
Én de toegevoegde waarde van digitalisering in de bouw is nog veel groter als we dat breder trekken richting de grote opgaven waar we voor staan. Duurzaamheid, circulariteit en digitalisering horen écht bij elkaar.

Door het proces van digitalisering te versnellen zal de regionale bouwsector zich effectiever kunnen ontwikkelen en zal er nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio ontstaan.

Initiatief BRAINR: lerend netwerk voor intelligente bouw

Samen met verschillende partners zijn we BRAINR gestart; een regionaal lerend netwerk voor intelligente bouw. Met dit netwerk willen we ondernemers ondersteunen in de transitie naar digitalisering. Bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en opdrachtgevers kunnen zich aansluiten en deelnemen. Zo willen we komen tot een zelf organiserend netwerk waarbinnen partijen op regionale schaal innoveren, samenwerken, kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen op het gebied van digitalisering. Want digitaliseren doe je niet alleen.

 

 

Activiteiten

Het inzetten van digitale technieken betekent niet alleen een verandering in de manier van werken, maar ook in de manier van samenwerken. En hiervoor is begeleiding, kennisontwikkeling en bijscholing nodig.

Met de opening van het DigiLab zet BuildinG de eerste stap in een ambitieus programma gericht op kennisontwikkeling, kennisdeling en het beschikbaar stellen van de faciliteiten nodig voor innovatie.

Kennisontwikkeling

Door een gezamenlijke vraag gestuurde onderzoeksagenda te maken met impact in beleid, bij opdrachtgevers en onderwijs willen we gericht kennis ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op praktijkprojecten ‘learning by doing’. 

Kennisdeling & overdracht

De diversiteit aan bedrijven en functies in de bouw en infrasector hebben elk op verschillende momenten andere kennisbehoeftes. Dit vraagt om een gevarieerd aanbod. We denken hierbij aan: kennismakingsworkshops, trainingen en cursussen, maar ook aan bedrijfsvraagstukken inbrengen voor uitwerken door studenten en onderzoekers en laagdrempelig advies.     

Faciliteiten

Het inzetten en ervaren van de mogelijkheden van digitale technieken betekent natuurlijk ook dat je over de fysieke middelen moet beschikken. Een VR-scherm, 3D-printers of lasercutters. Omdat niet ieder bedrijf al deze faciliteiten zelf heeft, willen wij ze laagdrempelig beschikbaar stellen.

Samenwerking

Het programma digitalisering is een initiatief van BuildinG in samenwerking met Bouwend Nederland. Onderdeel van het BRAINR netwerk zijn nu al:

  • kennisinstellingen, zoals Hanzehogeschool Groningen, TU Delft, Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen, TNO en BTIC 
  • bedrijven in grote verscheidenheid zoals onder meer zoals BAM Bouw en Techniek BV, Kaspcreations, Mint Architecten en bouwbedrijf Buitenveld en Doornenbal
  • overige instellingen, zoals Energiecampus Leeuwarden, Stichting Biosintrum, Stichting 1AA1 en Platform Fokus

Interesse om ons netwerk te versterken of te participeren? We heten nieuwe instellingen of bedrijven (van ZZP'ers tot multinationals) uit de bouwketen of daarbuiten van harte welkom!