Digitalisering

De bouw is constant in beweging. Faalkosten moeten omlaag, bouwen wordt steeds meer industrialiseren, informatie uit sensortechnologie en Big Data spelen een steeds grotere rol. Dit vraagt om een nieuwe kijk op de bouwsector, op samenwerkingen, processen, methoden en technieken.
Digitale technieken bieden oplossingen en kansen in deze snel veranderende sector. De mogelijkheden in digitale innovatie zijn immers zo goed als onbeperkt en ontwikkelen razendsnel.

BuildinG Digital

De afgelopen periode heeft BuildinG ingezet op de ontwikkeling van het programma ‘BuildinG Digital’, in samenwerking met onder meer Bouwend Nederland.

Het inzetten van digitale technieken betekent namelijk niet alleen een verandering in de manier van werken, maar ook in de manier van samenwerken. En hiervoor is begeleiding, kennisontwikkeling en bijscholing nodig.

Met de opening van het DigiLab zet BuildinG de eerste stap in een ambitieus programma gericht op kennisontwikkeling, kennisdeling en het beschikbaar stellen van de faciliteiten nodig voor innovatie.

Onze doelen

Het hoofddoel van ons programma is een lerend netwerk voor intelligente bouw te creëren: BRAINR. Daarnaast hebben wij diverse innovatiedoelen, zoals hieronder beschreven.

Wij willen meewerken aan de versnelling van innovaties binnen de maatschappelijke opgaves door de inzet van digitale technieken. Hierbij willen wij alle bedrijven in de bouwketen – van opdrachtgever tot opdrachtnemer, inclusief MKB uit de regio – en de toekomstige beroepsbevolking betrekken.

Wij willen bijdragen aan het kennisniveau en de ontwikkeling in de bouw en zorgen voor instroom van vakmensen met nieuwe competenties in de bouw.

Kennisontwikkeling

Om de kennisontwikkeling zo breed mogelijk te maken, hebben we diverse manieren uiteengezet. Een AI Whitepaper, een onderzoeksagenda met verschillende thema’s, onderzoeksprojecten (Learning by doing) en Kenniscafé’s moeten zorgen voor de benodigde kennis en input.

Kennisdeling & overdracht

We hebben te maken met diverse doelgroepen met verschillende kennisbehoeftes. Ons aanbod zal dus variëren van workshops, trainingen en cursussen naar het uitwerken van bedrijfsvraagstukken door studenten.

Faciliteiten

Het inzetten van digitale technieken betekent natuurlijk wel dat je over de fysieke middelen moet beschikken. Een VR-scherm, 3D-printers of lasercutters. Omdat niet ieder bedrijf al deze faciliteiten zelf heeft, willen wij ze laagdrempelig beschikbaar stellen.

Samenwerking

Het programma digitalisering is een initiatief van BuildinG in samenwerking met Bouwend Nederland. Onze partners zijn Alfa-college, BTIC, Energiecampus Leeuwarden, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, TNO en TU Delft.