Onze partners in BRAINR - Bouwend Nederland

'Op weg naar een toekomstbestendige bouw'

De komende tijd laten we u graag nader kennismaken met deze partners, via de nieuwsbrief, onze website en sociale media kanalen. Als partner van het eerste uur stelt Bouwend Nederland zich graag aan u voor:

“De bouw- en infrasector is dagelijks bezig met de toekomst. Letterlijk bouwen we vandaag aan het Nederland van morgen. Waar techniek in ons dagelijks leven een steeds grotere rol gaat spelen, geldt dit ook voor de bouwsector. Want dit bouwen aan morgen, gebeurt steeds meer met behulp van innovatieve technologie en slimme methodieken.

Bouwend Nederland is de vereniging voor bouw- en infrabedrijven, en met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

We zijn als partner nauw betrokken bij BuildinG vanuit onze rol om de branche verder te ontwikkelen. Er spelen flinke thema’s waar nog veel te ontwikkelen en leren valt, denk aan de energietransitie en het huidige woningtekort. Grote opgaven waarin de bouw een cruciale rol speelt. De bouwsector werkt steeds digitaler, maar met name op individuele processen. Om dit een stap verder te brengen en integratie te creëren is kennisuitwisseling nodig. Om nog een stap verder te gaan en innovatie te stimuleren is een verbindende structuur tussen de Noord-Nederlandse bouw-MKB onontbeerlijk. Want in Noord-Nederland koploper zijn op het gebied van innovatie en digitalisering in de bouw voelt als een jas die gegoten zit, maar vergt een behoorlijke investering.

Dat deze investering flink is blijkt ook uit een uitgebreid onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd in 2019. ‘Op weg naar een Digitale Bouw’ laat zien dat er nog enorme slagen gemaakt kunnen worden, door best practices te delen maar ook door de keten samen te brengen en te werken aan standaarden. Het lerende netwerk BrainR voor intelligente bouw kan in deze behoefte voorzien, en Bouwend Nederland kijkt uit naar het actief participeren in dit netwerk om de branche verder te helpen. Op naar een toekomstbestendige bouw!”