Energietransitie

Als het woord “energietransitie” ergens vaak valt, dan is dat in Groningen. Wij zijn dé energieprovincie van Nederland; de afbouw van de aardgaswinning versnelt immers de ontwikkelingen rondom duurzame energie. Innovatie op dit vlak is noodzakelijk om deze transitie in gang te houden en te accelereren. Daarom is het een van de speerpunten van BuildinG: 

BuildinG is initiatiefnemer in THOES. Met THOES willen we vraag en aanbod in de energieopgave samenbrengen en inwoners helpen om concrete stappen te maken in verduurzaming. 

BuildinG werkt met de Bouwcampus en andere innovatiehubs mee aan een innovatietraject voor het versnellen en opschalen van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw. Lees meer over het innovatietraject.

 

THOES gaat de energietransitie versnellen

Bekijk het introductiefilmpje van Duurzaam THOES.

Duurzaam THOES is een regionaal project dat de energietransitie van Groningen gaat versnellen en de regio van het aardgas af wil helpen.

Met THOES willen we vraag en aanbod in de energieopgave samenbrengen en inwoners helpen om concrete stappen te maken in verduurzaming. Daarnaast hebben we onszelf ten doel gesteld om:

  • de regionale bouwpartijen te activeren om beter in te spelen op verduurzaming;
  • kenniscirculatie tot stand te brengen. 

Hoe gaat THOES dit doen?
Onze eerste prioriteit ligt bij het enthousiasmeren en stimuleren van inwoners en de bouwketen. Zij moeten het immers samen gaan doen, uiteindelijk. In het eerste jaar fungeren we daarom als een “reizend circus” en zoeken we aansluiting bij bestaande events en allianties. Ook zullen we inzetten op activatie van de regionale pers en media.

Verderop in ons programma gaan we aan de slag met een bewonersforum, speciale buurtwinkels met (financieel) advies over verduurzaming en zullen we onze proeftuin beschikbaar stellen aan bouw- en infrabedrijven om, samen met onze kennispartners, aan de slag te gaan met innovatieve energiesystemen. 
Oftewel: samen kunnen we meer, beter en sneller.

Meer informatie over THOES? Neem dan gerust contact met ons op. 

De alliantie van THOES bestaat op dit moment uit: Vereniging Groninger Dorpen, De Kracht van Groningen (Perspectief Groningen 2025), Groninger Energiekoepel (GrEK), EnTrance en BuildinG.