Innovatietraject CO2-neutrale woningrenovatie

Voor het versnellen en opschalen van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw heeft De Bouwcampus een innovatietraject ingericht in samenwerking met de regionale innovatiehubs BuildinG (regio Noord), Pioneering (regio Oost), SPARK Campus (regio Zuid) en met ondersteuning van Aedes.

Het idee achter het innovatietraject is om de leerervaringen uit bestaande regionale pilots te bundelen en kansrijke concepten door te ontwikkelen tot haalbare proposities, om woningen zowel aardgasloos als circulair te renoveren en deze proposities vervolgens grootschalig in de praktijk te implementeren.

De innovatiehubs formeren in de eigen regio een Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’. Deze community bestaat uit vooruitstrevende partijen waaronder woningbouwcorporaties, gemeenten, aannemers, leveranciers en architecten.

Wil én kun je een bijdrage leveren aan de Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’ van BuildinG? Neem dan contact op met Rolf Koops.

De Bouwcampus heeft in dit innovatieprogramma een coördinerende rol. De deelnemende regionale CoP's (Communities of Practice) zijn naast BuildinG: SPARK Campus, Pioneering en De Bouwcampus in samenwerking met The Green Village.