Wonen en zorg

Nederland staat voor een grote uitdaging als het gaat om de indeling van de beschikbare ruimte, de ontwikkelingen in de zorg en de demografische ontwikkelingen. Er moet slim ingespeeld worden op zorgbehoeften, woonbehoeften en de bijbehorende (on)mogelijkheden.

Voor Noordoost-Groningen is die uitdaging nog groter. Hier speelt aardbevingsproblematiek een essentiële rol in de bouwkaders én moet er kwaliteit aan het gebied worden toegevoegd. Extra urgentie, dus. Maar ook een kans voor nieuwe product-marktcombinaties. BuildinG ondersteunt in het bijeenbrengen van kennis en kunde zodat alle partijen van elkaar kunnen leren. 

Meer informatie over Wonen en zorg? Neem dan contact met ons op.