Coalitie Gezond Wonen

De Coalitie Gezond Wonen is een groep van maatschappelijke organisaties, kennisplatforms en bedrijven. Wij willen een bijdrage leveren aan een leefbare, gezonde, duurzame en veilige leefomgeving voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied.

Wij geloven in een inclusieve, gezonde samenleving waarin mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen voor hun leefomgeving. Daarom bieden we met een gevarieerde coalitie denkkracht en daadkracht. Om plannen, klein of groot, haalbaar en waar te maken. Om verbinding te maken en bruggen te bouwen tussen ideeën, instanties en werkelijkheid. Dit doen we op een objectieve wijze en met een luisterend oor, waarbij de inwoner zelf te allen tijde invloed houdt. Zo creëren we samen een leefomgeving die zorgt voor optimale verbondenheid in de gemeenschap.

Werkwijze
Om dit te bewerkstelligen, steunen wij initiatieven in dorpen, helpen wij om de juiste connecties te maken en denken we mee over eventuele knelpunten. De kennis die we hierbij opdoen, en bij andere projecten in de regio, delen we. Zo ontstaat er een lerend effect in de regio. Bij individuen, initiatieven en instanties. ‘Systemische’ knelpunten die naar boven komen, kaarten we aan bij de daarvoor verantwoordelijke partijen. 

Ook willen we laten zien wat er mogelijk is op het gebied van gezond, levensloopgeschikt, duurzaam en veilig bouwen. Aan diezelfde individuen, initiatieven en instanties. Want zonder goede voorbeelden is het lastig dromen. Daarom willen we mensen en organisaties het wonen van de toekomst laten zien en ervaren. Door middel van kleine en grote voorbeelden.

Op dit moment bestaat de coalitie uit: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Noaber foundation, NCG, Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG, UMCG, VolkerWessels, Van Wijnen, RVO, Health Holland, KAW en Espria Ledenvereniging.

Geïnteresseerd in Coalitie Gezond Wonen? Stel gerust je vragen.
Kijk op Coalitie Gezond Wonen voor meer informatie.